Producten van Tailor Store met het label “ecokatoen” of beschreven als geproduceerd volgens GOTS richtlijnen bevatten altijd tenminste 95% ecokatoen.

Biologische landbouw is in tegenstelling tot de traditionele manier om katoen te kweken niet gebaseerd op intensief gebruik van chemische stoffen. Op dit moment maakt biologische katoenteelt minder dan 1 procent van de katoenteelt wereldwijd uit. Biologische landbouw kan het best omschreven worden als landbouw zonder chemische pesticiden en kunstmest.

Dat betekent dat een biologische landbouwer de nadruk legt op de cyclus van de natuur door:

  • Een zo zuinig mogelijk gebruik van natuurlijke grondstoffen om het effect op het milieu te minimaliseren
  • Zich te richten op langdurige vruchtbaarheid van de grond
  • Voedingsstoffen voor de grond zo veel mogelijk opnieuw te gebruiken
  • De teelt dient gebaseerd te zijn op lokale, hernieuwbare grondstoffen.

In de praktijk betekent dat, dat de boer oogsten laat roteren. In plaats van alleen katoen te verbouwen, verbouwt hij ook andere gewassen. Tussen de katoenoogsten door – of zelfs tussen de rijen katoen in – kan mais verbouwd worden. Dit zorgt voor betere vruchtbaarheid van de grond, en helpt ook mee om insectenplagen te voorkomen. Bemesting gebeurt door middel van organische bemesting, bijvoorbeeld koeien- of kippenmest.

Insectenbestrijding blijft waarschijnlijk wel nodig. Dat kan echter door middel van biologische pesticiden en handmatige bestrijding. Een mogelijkheid is het gebruik van insectenvallen. Biologische landbouw is meestal arbeidsintensiever en de opbrengst ervan is vaak kleiner, maar steeds meer boeren vinden het economisch toch interessant omdat de kosten voor chemische producten lager zijn, en de productprijs hoger. Bovendien komen ze zo niet in contact met giftige pesticiden.

Ecokatoen verschilt op diverse manieren van reguliere, met gif behandelde katoen. Het begint al bij de vezels. Om katoen als ecokatoen te mogen certificeren, dient de hele keten van leveranciers tot productie aan strenge eisen te voldoen op het gebied van sociale en milieuvriendelijke verantwoordelijkheid.

Hoe draagt uw keuze voor kleren van ecokatoen bij aan een beter milieu en een betere gezondheid?

  • U draagt bij aan een beter milieu en aan duurzaamheid in de landen waar de katoen verbouwd wordt en de kleren gemaakt worden.
  • U draagt bij aan een betere gezondheid van de werknemers in de textielindustrie
  • U draagt bij aan het verbeteren van het milieu wereldwijd

Tailor Store International (pvt) Ltd, de producent van onze kleding en dochteronderneming van Tailor Store Sweden AB, is GOTS-gecertificeerd sinds juni 2010, door Control Unions Certifications, adres postbus 161, 8000 AD Zwolle, Nederland. Het licentienummer is CU 814918.

Producten van Tailor Store met het label “ecokatoen” of beschreven als geproduceerd volgens GOTS richtlijnen bevatten altijd tenminste 95% ecokatoen.

U kunt onze GOTS-certificatie downloaden als PDF file.

GOTS - Global Organic Textile Standards

GOTS (Global Organic Textile Standards) is een internationale standaard voor productie van textiel met biologisch geteelde vezels, en betreft zowel milieu- als sociale standaarden. Door middel van onafhankelijke certificatie wordt de hele productieketen van boer tot kleding gecontroleerd.

Het doel van deze standaard is het definiëren van wereldwijde vereisten die garanderen dat

  • een kledingstuk gemaakt is van biologisch geteelde vezels, niet alleen tijdens de oogst maar het hele productieproces.
  • de producenten nemen hun verantwoordelijkheid en voldoen aan milieutechnische en sociale eisen alsmede aan eisen aan de werkomgeving.
  • de informatie op bijvoorbeeld labels is geloofwaardig en wordt correct weergegeven voor de uiteindelijke consument.

Met behulp van deze vereisten kunnen klanten eenvoudig textielproducten uitzoeken waarbij de producenten zowel milieutechnisch als op sociaal gebied hun verantwoordelijkheid nemen, gedurende het hele productieproces.

Meer informatie over Global Organic Textile Standards kunt u vinden op de officiële website www.global-standard.org